Hvordan skal vi organisere møtet?

Dere inviterer deres medlemmer (eventuelt bare klubbstyret)

Innholdet kan være 3-delt. Skal dere ha med alle dele, prøv å sette av nok tid. Forslag til tidsbruk under.

Demokrati-intro – 5-15 min
 • Demokratiopplæringa er valgfri
 • En kort video forklarer hvorfor vi skal delta i demokratiet og hvordan vi kan bruke det på klubben, ligger i møteportalen
 • Dere kan legge opp til egen utvidet demokratiopplæring
Lokalt klubbdemokrati (allmøte eller klubbstyremøte) – 15 min
  • Også valgfritt. Men vi oppfordrer dere til å legge opp til avstemminger innenfor de rammene som passer lokalt for det neste semesteret.
  • Forslag til saker destinasjon ferieklubb, åpningstider neste semester, tema sommerfest, aktiviteter fritidsklubbens dag, valg av nytt klubbråd?


Regionalt klubbdemokrati (fylkesårsmøte) – 30 min
 • Klubbstyret eller to valgte delegater blir med å gi innspill og stemme ved Ungdom og Fritids fylkesårsmøte.
 • Avstemmingen skjer via skjema under
 • Hver klubb har to stemmer – 1 ungdom og 1 voksen, eventuelt 2 ungdom
 • 2 klubber trekkes ut til å vinne kr 2 500 til å bruke på sin klubb. Krever påmelding og avgitte stemmer.