Hvordan skal vi styre diskusjonen i de lokale sakene?

Dette velger dere selv.

Dere presenterer egne saker og tar imot spørsmål, styrer en diskusjon og noterer ned innspill.

Gjør det gjerne enkelt, ved håndsopprekning, der man stemmer over for eksempel to, tre alternativer. Kanskje klubbstyret har laget klar alternativene som det skal stemmes over og resten av møtet kan få komme med innspill.  Disse innspillene stemmes over.

Eksempel – avstemming ferietur sommer

  • 1 – Bø i Telemark (foreslått av klubbstyret)
  • 2 – Liseberg (foreslått av klubbstyret)
  • 3 – Tusenfryd (forslått ved håndsopprekning)

Skal dere ha personvalg til for eksempel klubbstyret, bør det være hemmelig valg.

Dette kan løses ved å bruke lapper, der dere stemmer frem de som ønsker å stille.

Pass på med en god forventningsavklaring til både de som stiller til valg og de som skal stemme, sånn at dere legger opp til best mulig stemning og støttende atmosfære.

Kjedelig hvis alle blir lei seg :(