Hvordan søke?

Når en medlemsklubb skal søke støtte gjøres det via vår søknadsportal «MinSide», https://minside.ungdomogfritid.no/. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: 

  • Kontaktopplysninger på ansvarlig ungdom og ansvarlig voksen. 
  • Hvilken medvirkningsform som praktiseres i fritidsklubben. 
  • Sluttdato på aktiviteten. Dette påvirker rapporteringsfristen. 
  • Beskrivelse av aktivitet. Prosjekt- og samarbeidssøknader har større krav til innhold. 
  • Informasjon om ungdomsmedvirkning 
  • Budsjett over aktivitet og hva pengene skal brukes til. 

Når søknaden er sendt inn må ansvarlig klubbleder godkjenne søknaden på vegne av klubben. Søknaden blir da sendt videre til behandling hos Ungdom og Fritid.   

Tips! MinSide kan dere oppdatere klubbens kontaktinformasjon, søke midler og se status på søknader, søke om utsettelse eller omdisponering, samt se status på innbetaling av medlemskontingent.