Hvorfor gjør vi dette?

Ungdom og Fritid Oslo skal arrangere fylkesårsmøte en gang per år. Tidligere erfaring viser at det er vanskelig for klubbene å delta, fordi det fører til at man må stenge klubben, eller får store merkostnader ved å delta.

Det viktigste for UoF Oslo er at flest mulig kan delta i demokratiet. Så hvis dere ikke kan reise til oss, legger vi gjerne opp til at dere kan ha et arrangement direkte på klubben. Bra for dere, bra for oss alle!