Idéverksted: Fra ide til prosjekt

Beskrivelse av kurset

Idéverksted: Fra ide til prosjekt er skapt for unge mennesker i alderen 13 til 26 år, spesielt de som er aktive i fritidsklubber. Dette interaktive kurset tar sikte på å gi deltakerne de nødvendige ferdighetene og kunnskapen for å planlegge, organisere og gjennomføre spennende aktiviteter og prosjekter på fritidsklubber, samtidig som de lærer hvordan de kan søke midler for å støtte sine ideer og initiativer.
Gjennom en ungdomsvennlig tilnærming og bruk av ikke-formelle læringsmetoder, vil deltakerne oppdage at de har potensiale til å være kreative og effektive ledere i sine lokalsamfunn. Kurset legger vekt på praktisk læring, samarbeid og deltakelse for å gi deltakerne en meningsfull og engasjerende opplevelse.

Formål med kurset

 • Utvikle lederskapsevner blant unge deltakere.
 • Gi ferdigheter for planlegging og gjennomføring av fritidsklubbaktiviteter.
 • Lære hvordan man søker midler for å støtte prosjekter.
 • Fremme ansvarlig deltakelse i lokalsamfunnet.
 • Styrke teamarbeid og samarbeidsferdigheter.
 • Inspirere til kreativitet og initiativ blant unge mennesker.

Målgruppe

Dette kurset er utformet for unge i alderen 13 til 26 år, spesielt de som er interessert i å bli aktive på fritidsklubber og ta å engasjere aktiviteter og prosjekter gjennom klubben. Målgruppen inkluderer unge med ulike erfaringer og bakgrunner, fra de som aldri har vært involvert i slike aktiviteter til de som allerede er engasjert i klubber og ønsker å utvikle sine ferdigheter og kunnskaper.

Lengde

Lengde kan vi tilpasse, samtidig som kurset kan gjøres aller mest interaktivt desto lenger det er. Som standard har vi følgende lengder, men vi tilpasser ved behov:
 • 2 timer (inkl. pause)
 • 5-7 timer (inkl. lunsj og pauser)
 • 2 dager

Ikke-formelle læringsmetoder

 • Gruppediskusjoner for kunnskapsdeling
 • Praktiske øvelser for praktisk læring
 • Aktiviteter som oppmuntrer til samarbeid og kommunikasjon
 • Bruk av visuelle hjelpemidler og multimedia for engasjement
 • Kreativ problemløsning og brainstorming-økter

Effekt og læringsutbytte

Etter kurset vil ungdommene ha en dypere forståelse av hvordan man effektivt planlegger, organiserer og gjennomfører aktiviteter og prosjekter på fritidsklubber. De vil også ha kompetansen til å søke midler og administrere ressurser for å støtte disse prosjektene.
Læringsutbyttet inkluderer:
 • Evnen til å planlegge og gjennomføre meningsfulle aktiviteter og prosjekter
 • Sterkere ledelses- og teamarbeidsevner
 • Ferdigheter i å finne finansieringsmuligheter og skrive vellykkede søknader
 • Økt selvtillit og evnen til å påvirke positiv endring i lokalsamfunnet
 • Muligheten til å forstå og respektere ulike perspektiver og samarbeide effektivt med jevnaldrende
Dette kurset oppfordrer til personlig vekst og utvikling hos deltakerne, og gir dem verktøyene de trenger for å være effektive og engasjerte ungdomsledere på fritidsklubber.

Få tilgang til straksmidler

Etter kurset vil klubben og ungdommene få tilgang til vår midlertidige støtteordning med straksmidler, kalt Ungdomsinitiativ. Ungdomsinitiativ har en enkel søknadsprosess, og dere får svar innen 2 uker!