Innovasjonsprosjekter

Støtte til større prosjekter og arrangementer som krever god planlegging eller som går over flere dager. Prosjektet eller arrangementet må være nyskapende eller et konsept som ikke nylig har blitt gjennomført på eller i regi av klubben.

Prosjektet kan være ungdomsfestival, LAN (datatreff), turninger over tid eller andre aktiviteter som krever god planlegging.

SUM: opptil 40 000 kr.