Kan ungdom få politisk fravær for å delta på møter i fylkesstyret?

Hvis møtet skal være når det er skoletid, kan styreleder lage dokumentasjon på «politisk fravær» for ungdommen.

Elever i videregående skole kan ha fravær fra undervisning uten at dette påvirker fraværsgrensen for å få sluttvurdering i fag dersom eleven kan dokumentere at årsaken til fraværet er politisk arbeid (jf. Forskrift til opplæringsloven, § 3-9). Det er ingen grense for hvor mange timer fravær som kan unntas dersom det er dokumentert.

Elever har også krav på at inntil 10 dagers fravær i året fjernes fra vitnemålet dersom fraværet skyldes politisk arbeid (jf. Forskrift til opplæringsloven, § 3-45, femte ledd, bokstav c).

Ta kontakt med sekretariat dersom du har behov for en mal.