Krav

  • Hvert fylkeslag kan søke på ordningen etter styrevedtak på at dette skal gjøres 
  • Prosjektet må ha jubileum i fokus 
  • Ungdomsmedvirkning fra planlegging til gjennomføring  
  • Aktiviteten må gjennomføres før 31.12.23 
  • Ungdom og Fritids grafiske jubileumsprofil må tas i bruk ved promotering av og i gjennomføring av arrangement (fysisk og digitalt) 
  • Alle medlemsklubber i fylket må inviteres til arrangementet, og dere må ha en god plan for mobilisering 
  • Etter gjennomføring skal det rapporteres innen 2 måneder  
  • Etter gjennomføring skal dere laste opp arrangementet med en beskrivelse i vår aktivitetsbank