Hvordan søke prosjektmidler

Beskrivelse av kurset

Hvordan søke prosjektmidler er skapt for barn og unge i alderen 13 til 26 år, spesielt de som er involvert i fritidsklubber og ønsker å finansiere spennende aktiviteter og prosjekter. Dette interaktive kurset gir deltakerne nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å skrive effektive prosjektsøknader som kan resultere i støtte til deres klubbinitiativer.
Gjennom praktiske øvelser, diskusjoner og eksempler vil deltakerne lære hvordan de kan formulere mål, beskrive aktiviteter, utvikle budsjett og kommunisere prosjektets betydning klart og overbevisende. Kurset har som mål å utruste deltakerne med en ferdig prosjektsøknad de kan bruke for å søke støtte til klubbprosjekter.

Formål med kurset

 • Utvikle ferdigheter for å skrive effektive prosjektsøknader.
 • Forstå hvordan man formulerer mål og aktiviteter i søknader.
 • Lage et realistisk budsjett for prosjektfinansiering.
 • Kommunisere prosjekters betydning og påvirkning.
 • Gi deltakerne en ferdig prosjektsøknad.

Målgruppe

Denne workshopen er skreddersydd for barn og unge i alderen 13 til 26 år, spesielt de som er involvert i fritidsklubber og ønsker å søke prosjektmidler for å støtte sine klubbinitiativer. Målgruppen inkluderer unge med ulike erfaringer, fra de som aldri har søkt midler tidligere til de som ønsker å forbedre sine søknadsferdigheter.

Lengde

Lengde kan vi tilpasse, samtidig som kurset kan gjøres aller mest interaktivt desto lenger det er. Som standard har vi følgende lengder, men vi tilpasser ved behov:
 • 2 timer (inkl. pause)
 • 5-7 timer (inkl. lunsj og pauser)
 • 2 dager

Ikke formelle læringsmetoder

 • Gruppediskusjoner for refleksjon og erfaringsdeling.
 • Praktiske øvelser for å skrive og forbedre søknadselementer.
 • Aktiviteter som fremmer kreativitet og idéutvikling.
 • Bruk av eksempler og case-studier for læring.

Effekt- og læringsutbytte

Deltakerne vil forlate denne workshopen med en dypere forståelse av hvordan man skriver effektive prosjektsøknader for klubbaktiviteter. De vil ha lært hvordan man formulerer klare mål og aktiviteter, utvikler realistiske budsjetter og kommuniserer prosjekters betydning på en overbevisende måte. Læringsutbyttet inkluderer:
 • Ferdigheter til å lage en ferdig prosjektsøknad.
 • Evnen til å forstå og følge søknadsprosessen.
 • Sterkere kommunikasjons- og budsjettplanleggingsevner.
 • Økt selvtillit i å søke prosjektmidler.
 • Muligheten til å ta ledelse i klubbinitiativer og påvirke positiv endring i klubbmiljøet.

Få tilgang til straksmidler

Etter kurset vil klubben og ungdommene få tilgang til vår midlertidige støtteordning med straksmidler, kalt Ungdomsinitiativ. Ungdomsinitiativ har en enkel søknadsprosess, og dere får svar innen 2 uker!