Mandag 20.11 – konferansedag

10:00-10:15 Formell åpning

Sted: Klingenberg kino
Åpent for: konferansedeltakere
 

10:30-11:00 Åpningsshow film

Sted: Klingenberg kino
Åpent for: konferansedeltakere
 

11:00-11:45 Klubbens historie

Hvorfor, hvordan og reisen – hva er klubb?
Sted: Klingenberg kino
Åpent for: konferansedeltakere

 

12:00-13:00 Ulike måter å drifte fritidsklubb – parallellsesjon 1

*Velg et av 3 alternativer

  • Mobilt ungdomsarbeid
  • Bruk av frivillighet – Fellesverkets modell
  • Hvordan bli barrierefrie for alle
Sted: Klingenberg kino
Åpent for: konferansedeltakere
 

*Lunsj ca. 13:00-14:00

14:00-14:45 Ulike måter å drifte fritidsklubb – plenumsdebatt

Sted: Klingenberg kino
Åpent for: konferansedeltakere
 

15:00-16:00 Hvordan kan vi drive bedre ungdomsarbeid? – parallellsesjon 2

*Velg et av 3 alternativer

  • Hvordan rekruttere mangfold i ungdom
  • Juniorklubb – hva kjennetegner og hva er potensiale
  • Støtteordninger – hvordan jobbe med ungdom i prosjekter
Sted: Klingenberg kino
Åpent for: konferansedeltakere
 

16:15-16:30 Avslutning konferansedag – info om mottakelse på Rådhuset

 

*Egentid ca. 16:30-19:00

 

19:00-20:00 Mottakelse på Oslo Rådhus

Vi samles i Rådhushallen for å markere 70-års jubileum. Det blir en enkel matservering. 

Sted: Oslo Rådhus
Åpent for: konferansedeltakere ved påmelding, ungdom, gjester
 

21:00 Sosialt på Dattera til Hagen

Frivillig sosialt samvær
Sted: Dattera til Hagen, Grønland 10
Åpent for: 20 års aldersgrense