Mandag 20.11 – konferansedag

08:30-09:45 Innsjekk

Sted: Klingenberg kino

 

10:00-10:30 Formell åpning

Sted: Klingenberg kino – Sal 1

 

10:30-11:00 Åpningsshow film

Sted: Klingenberg kino – Sal 1

 

11:00-11:45 Klubbens historie

Hvorfor, hvordan og reisen – hva er klubb?
Sted: Klingenberg kino – Sal 1
Hvem: Erik Langbråten, Pål Solberg

 

11:45-12:00 Pause

12:00-13:00 Ulike måter å drive fritidsklubb – parallellsesjon 1

Sted: Klingenberg kino

  • Sal 1 – Mobilt ungdomsarbeid
  • Sal 2 – Bruk av frivillighet – Fellesverkets modell

*Lunsj ca. 13:00-14:00

Sted: Klingenberg kino

14:00-14:45 Ulike måter å drive fritidsklubb – plenumsdebatt

Sted: Klingenberg kino – Sal 1

 

14:45-15:00 Pause

15:00-16:00 Hvordan kan vi drive bedre ungdomsarbeid? – parallellsesjon 2

Sted: Klingenberg kino

  • Sal 1 – Fritidsklubb som forebyggende arena (*OBS NY)
  • Sal 2 – Støtteordninger – hvordan jobbe med ungdom i prosjekter?
  • Sal 4 – Juniorklubb – hva kjennetegner og hva er potensialet?

16:15-16:30 Avslutning konferansedag – info om mottakelse på Rådhuset

 

16:30-18:00 – Egentid