Når kan dere søke?

I 2023 har vi to søknadsperioder:

  • Vårrunde: 1. mars – 1. juni. *Disse retningslinjene gjelder for denne perioden.
  • Høstrunde: *Vi kommer med mer info når vi fått endelig tilsagn fra Kulturdepartementet. Da vil vi kunne åpne opp ekstrakategori m.m.

*Viktig info for 2023 – Det vil skje endringer i Ungdom og Fritids Fond:

Fra og med 2024 vil søknadsperioden følge skoleåret i den grad det lar seg gjøre. Ungdom og Fritid får tilsagn på midlene fra Kulturdepartementet i løpet av mai-juni. Det betyr at det er først da vi vet hvor mye midler vi kan dele ut og kan planlegge søknadsåret. Siden 2023 er et overgangsår, velger vi likevel å ha en liten søknadsperiode på våren hvor dere kan søke støtte fra vår hovedkategori: Aktivitet og utstyr, workshop og prosjekt. Da gjelder reglene som før; man kan kun søke én søknad fra hovedkategorien. Om dere søker støtte på våren, kan dere derfor ikke søke på støtte fra samme kategori til høsten.