Ordensregler

Stille fra kl. 23
Det skal være ro i sove-områdene fra kl. 23:00.

Møt opp når du skal
Alle må møte presis til prøver, forestillinger og arrangementer.

Ingen rusmidler
Bruk av rusmidler er forbudt, og medfører hjemsendelse for egen regning.

Vær god mot andre
Respekt, toleranse og mangfold skal prege festivalen. Det skal være rom for ulike meninger, livssyn og væremåter, og alle skal føle seg trygge