Organisasjonserklæring

Organisasjonserklæringen er et dokument som beskriver organisasjonens hensikt og som skal gi de tillitsvalgte en forventning om hva det vil innebære å være tillitsvalgt i organisasjonen. Fylkesstyrene og medlemsklubber kan komme med sine innspill til hva som bør endres i organisasjonserklæringen.

Her finner du sentralstyrets forslag til ny organisasjonserklæring, som skal gjelde i perioden 2023 – 2025. 

Ønsker din klubb eller deres fylkesstyre å gi innspill til organisasjonserklæring?

Saksfristen for å melde inn sak gikk ut 7. april.

Men du kan enda påvirke.

Endringsforslag til de utsendte sakspapirene kan foreslås. Sakspapirer sendes ut innen 21. april.

Se sakspapirer i sidemeny.

Du kan melde inn endringsforslag her