Pakke 2: Jubileumskonferanse

Hva: 

En konferanse som kan samle for eksempel ungdommer og/eller ungdomsarbeidere fra fritidsklubber i hele fylket. Det kan også være smart å inkludere ledelsen i kommuner og beslutningstakere i hele eller deler av konferansen.  Deltakerne blir introdusert for kurs, seminarer og workshops som vil gi faglig og inspirerende påfyll. Dere står fritt til å invitere inn andre personer i deres nettverk som dere mener burde være der! 

Fylkeslaget kan søke om:  

a) En dagskonferanse 

b) En todagers konferanse med overnatting 

Vennligst spesifiser omfanget av konferansen i søknad og budsjett.  

Hvorfor: 

I løpet av 70 år har fritidsklubbene fått en stor betydning for kulturfeltet og unges kulturutøvelse, og som forebyggende instans for psykisk helse og ungdomskriminalitet. Det er stadig et økende behov for å heve kompetansen blant ansatte og engasjerte på fritidsklubbene. Jubileumskonferansen er en god anledning til å samle engasjerte ungdommer og ungdomsarbeidere til en inspirerende og lærerik samling fylt med kunnskap, ideutveksling og praktiske verktøy! 

Dette er en utmerket mulighet til å øke aktivitetsnivået i regionene og synliggjøre fylkesleddet. I tillegg vil en slik regional konferanse styrke samarbeid på tvers og bygge broer i fylket, noe som vil komme til nytte i videre fylkesarbeid.  

Hvordan: 

Hvis dere får tilsagn til å gjennomføre en regional jubileumskonferanse vil dere motta en informasjonspakke fra sekretariatet «Hvordan arrangere en jubileumskonferanse?». Den vil blant annet inneholde konkrete forslag til kurs og workshops Ungdom og Fritid kan tilby inn i konferansen.  

I tillegg vil dere få tilgang på forslag til:  

 • Fremdrifts- og kjøreplan 
 • Idé og medvirkningsprosesser  
 • Markedsføring 
 • Informasjonsmateriell  

Dere står fritt til å velge tema for jubileumskonferansen selv 😊 

Noen eksempler kan være:  

 • «Ungdom som ressurs i 70år» 
 • «70 år med ungdomsmedvirkning» 
 • «70 år med ungdomsengasjement» 
 • «Fremtidens fritidsklubb» 

Forslag til innhold:  

Datakultur 

 • Intro til datakultur på fritidsklubb: Inkludering, barrierefrihet, digitalt ungdomsarbeid (2,5-3 t)  
 • Showcase av datakultur på fritidsklubb  
 • Gamingkonsulent setter dere i kontakt med en klubb som lykkes med datakultur og som kan dele tips og triks.  

Ungdomsledelse  

Ung Skaperarena (for Ungdom) 

Søknadsworkshop: Hvordan skrive søknader (1,5-3 t)   

 • Har ungdommene en utrolig god ide som de vil gjennomføre, uten midler til å gjennomføre det? Frykt ikke, med en søknadsworkshop får dere ikke bare tips og triks til hvordan søke midler – dere får også muligheter til å søke opp til kr 40 000 fra vår midlertidige støtteordning, Ungdomsinitiativ!  

Styre og demokratikurs (For ungdom) 

Erasmus+ Ungdom – Internasjonale muligheter (For voksne?) 

 • Søknadsworkshop: Hvordan søke på gruppeutveksling, opplæringsmidler  
 • Eksempler på klubber som har vært med på gruppeutveksling eller lignende