Pakke 3: Jubileumsfestival

Hva: 
En regional ungdomsfestival for å markere klubbenes 70- års jubileum i fylket. Gjennom dette konseptet får ungdom ansvar for å lage en regional jubileumsmarkering og fylle den med innhold. Slik kan ungdom fortelle selv hva fritidsklubben betyr for dem, hva det betyr for ungdomskulturen her og nå og hvilke fremtidsdrømmer de har.   

Hvorfor: 
Fritidsklubbene har gjennom 70 år i Norge hatt en viktig rolle i barn og unges liv. Gjennom å arrangere ungdomsfestival kan man sette fokus på fritidsklubben betyr for ungdom i 2023 og deres ønsker for tilbudene fremover.
Fritidsklubben har en viktig rolle som helårig kulturtilbud for ung kultur. I fritidsklubbene får ungdom utvikle og skape kulturuttrykk på egne premisser og av den grunn er fritidsklubbene tidlig ute med å fange opp nye ungdomstrender og subkulturer. Gjennom å arrangere en ungdomsfestival får ungdom mulighet til dele erfaringer på tvers av medlemsklubber som de kan ta med tilbake til deres lokalmiljø. 

Dette gir en rekke gevinster:

  • utvikling av kulturarrangement og kulturprosjekt for ungdom 
  • erfaringsutveksling mellom ungdom og ansatte i fylke  
  • økt kompetanse og bevissthet rundt ungdomsmedvirkning 
  • økt kulturfaglig kompetanse for unge arrangører   

Hvordan: 
Hvis dere får tilsagn til å gjennomføre en regional ungdomsfestival vil dere motta en informasjonspakke fra sekretariatet «hvordan gjennomføre en ungdomsfestival». Gjennom denne pakken får dere konkrete tips til prosjektutvikling og arbeid med unge arrangører. Prosjektarbeid kan deles inn i fire faser fra idefase, planlegging, gjennomføring til evaluering. Ved å gå inn i disse forskjellige fasene skal vi se hvordan dere kan jobbe sammen om et arrangement tuftet på ungdomsmedvirkning. Pakken vil inneholde forslag til: fremdrifts- og kjøreplan, idé- og medvirkningsprosesser, markedsføring og mobilisering, informasjonsmateriell og faglige ressurser til planlegging av kulturarrangement med ungdom.