Rapportering

Rapporteringsskjema er digitalt og tilgjengelig under søknaden i vår søknadsportal MinSide. Rapportfristen blir generert til to måneder etter sluttdatoen klubben har oppgitt i søknaden. For søknader sendt i vårperioden må dere bruke opp midlene innen ett år fra dere fikk tilsagnsbrev (informasjon om støtte).

Er det behov for å forlenge fristen for innlevering av rapport, kan dere selv endre rapportfristen i søknaden på MinSide. Utsatt rapportfrist kan ikke settes til senere enn 1. september 2024.

Rapporten skal signeres av klubbleder. Signeringskoder blir tilsendt via e-post og SMS.

Av bilag godkjenner vi kun faktura og kvitteringer som er scannet, PDF eller bilde. Vi godkjenner ikke utskrift fra bankkonto eller kvitteringer uten beskrivelse av man har betalt for, reiseregninger eller ordrebekreftelser. Om rapporten er mangelfull vil den bli sendt tilbake for revidering av klubbleder.

Rapporten skal inneholde:

  • En beskrivelse av hvordan støtten resulterte i aktivitetsfremmende tiltak.
  • Ved prosjekt- eller samarbeidssøknad skal prosjektet også evalueres.
  • Regnskap over hva støtten ble brukt til inklusive bilag (kvitteringer, fakturaer).