Roller i fylkesstyret

Hvilke ressurser er i styret? Har noen mange kontakter? Er noen gode på sosiale medier?Hvem er vant med å arrangere? Hvem har kulturkontakter? Fordele på et styremøte hvem som har ansvar for hva i fylkesstyret. Dere bestemmer hvilke roller dere har i deres fylkesstyre. Her er noen forslag

Økonomiansvarlig – setter opp budsjettforslag i samarbeid med styreleder. Styret godkjenner. Leter etter søknadsordninger som fylkeslaget kan søke på for å oppnå budsjettet.

Sekretær – fører referat, åpner e-post og besvarer disse

Politisk ansvarlig – holder kontakten med sekretariatet og følger med på lokal/regional politikk

Kulturansvarlig – booker innhold til fylkesårsmøter, holder kontakt med UKMs fylkeskontakt etc.

Kommunikasjon – SoMe-ansvarlig, skriver nyhetsbrev

Opplæring – hvilke kurs skal fylkeslaget ha? Hvilke kurs skal klubbene ha?