Sakspapirer

Dere må lage klart sakspapirene i 2021 som fylkesstyret vedtar på et styremøte.

• Sakspapirene skal sendes ut til klubbene i forkant av møtet. Se mobiliseringsplan

Fylkesstyrets beretning – eksempel – husk å be om oppdatert liste over klubber

• Regnskap fra foregående år – bestille regnskapsrapport fra sekretariat

Budsjett – se eksempel

• Valg av fylkesstyre og valgkomité

 

Dere i fylkesstyret bør ta en runde på hvem som ønsker å fortsette og stille til valg, dersom det er valg ved neste fylkesårsmøte.

• Saker fylkesstyret fremmer

• Innkomne saker