Slik skriver du en uttalelse

Hva er en uttalelse?

I Ungdom og Fritid er en uttalelse en tekst om et politisk, ofte dagsaktuelt tema. Teksten blir lagt fram for et møte, som så diskuterer saken, og enten vedtar eller avviser uttalelsen.

Uttalelser kan være ny politikk, et svar på et dagsaktuelt politisk tema, en presisering av gjeldende politikk eller en måte å aktualisere allerede vedtatt politikk.

Uttalelser brukes ofte for å få oppmerksomhet om en sak. Man kan skrive et forslag til en uttalelse om et tema som er viktig for deres region, få den vedtatt på fylkesårsmøte eller landsmøtet, for så å bruke dette vedtaket til å få et oppslag i regionalmedia. På samme måte kan uttalelser brukes av lokallag eller andre organer i organisasjonen.

 

Se link til nedlasting i sidemeny / under