Steg 2: Fyll ut søknaden

  • Planlegg prosjektet/ aktiviteten ved å ta utgangspunktet i søknadens innhold.
  • Søknaden skal også inneholde hvordan ungdommene er involvert fra begynnelse til slutt.
  • Lag et budsjett som viser hva pengene skal gå til (innhente priser).
  • Send inn søknad i samarbeid med kontaktpersonen på klubben.
  • Når søknaden er sendt inn må kontaktpersonen på vegne av klubben godkjenne søknaden i «Min Side», før den blir sendt videre til behandling hos Ung Skaperarena.