Steg 4: Forberedelser før gjennomføringen

  • Hvordan skal prosjektet / aktiviteten markedsføres?
  • Er tilbudet åpent for alle?
  • Skal dere ha påmelding eller åpen invitasjon? Hvis påmelding, husk å sett en frist!
  • Arbeidsfordeling: Hvem av ungdommene og voksne skal være en del av arbeidsgruppen, og hvem gjør hva? Dette gjelder både i forkant av arrangementet, men også selve dagen prosjektet/ aktiviteten skal gjennomføres.
  • Hva trenger dere å handle inn? Hva kan handle inn i god tid og hva må handles inn dagen før?
  • Tidsskjema: Når starter og slutter arrangementet, og om det er andre tidspunkter i løpet av arrangementet som er viktig.