Tips til jubileumsaktiviteter dere kan gjøre på klubben

  • Bruk jubileum som et tema gjennom året  
  • Dere kan ha kampanje/temauker for hvert 10-år (80-talls disco, 80- talls mat i kafeen osv.)
  • Vis frem klubbens historie på sosiale medier og hva klubben betyr for ungdom
  • Vi oppfordrer alle med egne jubileum til å markere dette 
  • Oppfordre ungdommene til å vise frem og reflektere over hva som er særegent ved klubben i deres nærmiljø, sett opp temakvelder og tenk jubileum som en rød tråd gjennom året
  • Vi håper at alle ønsker å gjøre noe spesielt under årets Fritidsklubbenes dag. Dette arrangeres hvert år for å markere behovet for fritidsklubber den siste helgen i april (lørdag 29. april). Bruk anledning til å løfte frem klubbens sentrale rolle gjennom 70 år.  
  • Husk at dere kan søke om midler til å gjøre noe spesielt i anledning jubileet via Ungdom og Fritids Fond. Her kan dere for eksempel søke om jubileumsarrangementer eller skape prosjekter som viser frem klubbens historie og egenart. I år åpner vi fondet i løpet av våren, eksakt dato kommer senere. 
  • Vi vil legge inn flere forlag til prosjektaktiviteter dere kan gjøre i anledning av jubileet i vår aktivitetsbank. Følg med på vår nettside og informasjonskanaler for mer informasjon.