Tirsdag 21.11 – konferansedag

08:15-08:45 Innsjekk

Sted: Klingenberg kino

09:00-09:30 Undersøkelser og forskning

Sted: Klingenberg kino

 • Sal 1 – Utredningen om fritidsklubber

09:45-10:15 Undersøkelser og forskning – 2

Sted: Klingenberg kino

 • Sal 1 – Ungdom og Fritids klubbundersøkelse

10:30-11:30 Et løft for feltet, veien videre – parallellsesjon 3

Parallelle samtaler – Modererte samtaler hvor publikum har mulighet for å stille spørsmål.

Sted: Klingenberg kino

 • Sal 1 – Hva nå? Politikersamtale om utfordringer og løsninger med klubbfeltet i Norge
 • Sal 2 – UKM som samarbeidspartner i et koordinert kulturarbeid i kommunen

*Lunsj ca. 11:30-12:30

12:30-13:00 Showcase – Vise frem Oslo som vertsby – parallellsesjon 4

Sted: Klingenberg kino

 • Sal 1 – Kultur som metode – Stovner Rockefabrikk
 • Sal 2 – Ungdomsprosjekt – Huset på Haugen
 • Sal 4 – Innovativ klubb (datakultur) – Stikkontakten

13:15-14:00 Aktiviteter på klubb – parallellsesjon 5

Sted: Klingenberg kino

 • Sal 1 – Klubb som et lokalt ressurssenter – U16 Tromsø
 • Sal 2 – Inkluderende datakultur – Ungdom og Fritid
 • Sal 4 – Aktivitetshus – ny form for klubb? – FYSAK

14:15-15:00 Metoder på klubb – parallellsesjon 6

Sted: Klingenberg kino

 • Sal 1 – Kritisk tekning og sosiale medier
 • Sal 2 – RRR – Kraft i det relasjonelle arbeidet – for deg som er ny i UoF eller feltet
 • Sal 4 Konflikthåndtering (Gatemekling som metode) – Røde Kors

15:00-15:15 Avslutning og lansering av neste års konferanse