Tirsdag 21.11 – konferansedag

09:00-09:30 Undersøkelser og forskning – parallellsesjon 1

*Velg et av 3 alternativer

 • Utredningen om fritidsklubber
 • Ungdom og Fritids klubbundersøkelse
 • UngData – fokus på junior
Sted: Klingenberg kino
Åpent for: konferansedeltakere

 

09:45-10:15 Undersøkelser og forskning – parallellsesjon 2

*Velg et av 3 alternativer

 • Utredningen om fritidsklubber
 • UngData – fokus på junior
 • Ungdom og Fritids klubbundersøkelse
Sted: Klingenberg kino
Åpent for: konferansedeltakere

 

10:30-11:30 Et løft for feltet, veien videre – parallellsesjon 3

*Velg et av 2 alternativer

 • Moderert samtale med politikere og ungdom med utgangspunkt i undersøkelsene
 • UKM som samarbeidspartner i et koordinert kulturarbeid i kommunen

Sted: Klingenberg kino
Åpent for: konferansedeltakere

*Lunsj ca. 11:30-12:30

12:30-13:00 Showcase – Vise frem Oslo som vertsby – parallellsesjon 4

*Velg et av 3 alternativer

 • Innovativ klubb (datakultur)
 • Ungdomsprosjekt (medvirkningsprosess)
 • Kultur som metode
Sted: Klingenberg kino
Åpent for: konferansedeltakere
 

13:15-14:00 Aktiviteter på klubb – parallellsesjon 5

*Velg et av 3 alternativer

 • Aktivitetshus – ny form for klubb?
 • Inkluderende datakultur
 • Klubb som et lokalt ressurssenter
Sted: Klingenberg kino
Åpent for: konferansedeltakere
 

14:15-15:00 Metoder på klubb – parallellsesjon 6

*Velg et av 3 alternativer

 • Konflikthåndtering
 • Kritisk tekning og sosiale medier
 • RRR – Kraft i det relasjonelle arbeidet
Sted: Klingenberg kino
Åpent for: konferansedeltakere

 

15:00-15:15 Avslutning