Ung Skaperarena

Gjennom prosjektet Ung Skaperarena tilbyr Ungdom og Fritid flere kurs for ungdom. Prosjektet skal hjelpe ungdom til deltakelse, innovasjon og medvirkning innenfor kultur og fritid i sitt lokalmiljø og på fritidsklubbene. Prosjektet er i samarbeid med UKM Norge, Det Europeiske Wergelandssenteret og Erasmus+ ungdom. Prosjektet er støttet og finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

P.S: Med å bestille kurs for ungdom, får dere eksklusiv tilgang til vår nye støtteordning med straksmidler, kalt Ungdomsinitiativ. Trykk her for å bestille kurs med en gang!