Vi har en handlingsplan – hva skal vi gjøre med den?

Dere har kanskje en handlingsplan med et eller flere punkter. Denne sier noe om hva fylkeslaget skal ha fokus på.

Nå gjelder det at fylkesstyret klarer å gjøre om dette papiret til handling. Det er ingen krav til hvordan dere kommer frem til dette.

Et forslag kan være å lage en tiltaksplan. Dette kan dere lage ved å diskutere i fylkesstyret «hvordan skal vi klare å oppnå dette punktet fra handlingsplanen». Svarene på dette er antakeligvis gode forslag til hva som bør stå på en tiltaksplan. En god tiltaksplan bør være kort og enkel og forstå, og tidfestet med når det skal utføres. Noen i fylkesstyret bør også ha ansvaret for at tiltaket blir gjennomført. Enten ved å gjennomføre selv, eller følge opp at tiltaket blir gjennomført.