Viktige råd før dere søker

  • Før søknaden blir behandlet, må rapporter fra tidligere søknader være levert og godkjent.
  • Støtten skal bidra til å skape mer aktivitet som er åpen for alle som ønsker å delta. Aktiviteten skal skje i nærmiljøet, og komme flest mulig til gode.
  • Det er ungdommene som bestemmer hva klubben skal søke penger til og klubbleder som veileder ungdommene i prosessen. Ungdomsmedvirkningen må komme tydelig frem i søknaden, søknader hvor vi er i tvil vil bli sendt i retur til revidering.
  • Vi gir ikke støtte til aktiviteter eller utstyr som normalt dekkes av klubbens kommunale budsjett (lønn til ansatte, renhold, osv.) Dette kan dere lese mer om under neste punkt: «Hva faller innenfor og utenfor støtteordningen».
  • Det er klubbens ansvar å påse at retningslinjene blir fulgt.