Viktige råd før dere søker

Dette må dere sjekke: 

  • Før søknaden blir behandlet, må støtte fra tidligere år være godkjent. 
  • Støtten skal bidra til å skape mer aktivitet som er åpen for alle som ønsker å delta. Aktiviteten skal skje i nærmiljøet, og komme flest mulig til gode.  
  • Det er ungdommene som bestemmer hva fritidsklubben skal søke penger til og klubbleder som veileder ungdommene i prosessen. Ungdomsmedvirkningen må komme tydelig frem i søknaden, og søknader hvor vi er i tvil vil bli sendt i retur til revidering. 
  • Vi gir ikke støtte til aktiviteter eller utstyr som normalt dekkes av fritidsklubbens kommunale budsjett (lønn til ansatte, renhold, osv.)  Dette kan dere lese mer om under punkt «Hva faller innenfor og utenfor støtteordningen». 
  • Det er fritidsklubbens ansvar å påse at retningslinjene blir fulgt. 
  • Tips og triks for deg som ønsker å søke datakultur prosjektmidler via Ungdom og Fritids Fond. Se webinar om temaet her