Ærespris til Blokk til Blokk

Ungdom og Fritids ærespris går til Martin (Don Martin), Jonathan (Castro) og Felipe (Fela) for deres langvarige og ektefølte engasjement for Oslos ungdommer.

– Vi ønsker å takke dere for deres arbeid direkte med ungdommene, men også for at dere bruker egne kunstneriske ferdigheter og scenerom til å fremme bedre oppvekstvilkår for ungdommer i Oslo. Både med pennen, musikken og på teateret. Dere har hjertet og hodet på riktig sted. Tusen takk, sier styreleder  i Ungdom og Fritid, Trine Ottosen.

Fritidsklubbene er åpne og inkluderende tilbud som endrer ungdoms liv. Det er kulturarenaer hvor ungdom kan utforske de uttrykkene de selv ønsker, hvor de kan treffe en ungdomsarbeider som gir veiledning og styrke til å tro på seg selv. Fritidsklubben kan føre tre bråkete gutter med et lidenskapelig forhold til rap hele veien til scenen på Det Norske teater.

– Årets prisvinnere har aldri glemt hvor de kommer fra. De har gått i klubb, jobbet på klubb og for fullsatt sal, forestilling etter forestilling, fremmer de fritidsklubbene og hyller ungdomsarbeiderne som har bidratt til at de er der de er i dag, sier Ottosen.

Prisen er på 5000 kroner som prisvinnerne kan gi til en valgfri fritidsklubb.
– Don Martin holdt for første gang en mikrofon på Romsåsklubben og vi er veldig glade i alle som jobber der. Så denne er til Romsåsklubben, sier Jonathan Castro.

Priser til fritidsklubbene

Flere priser ble også delt ut til Ungdom og Fritids medlemsklubber.
Ungdom og Fritids pris består av fire kategorier:  Årets Fritidsklubb, Årets ungdomsstyre og Årets prosjekt.

Årets Fritidsklubb
X-Ray ungdomskulturhus

X-Ray ungdomskulturhus har i 25 år vært en solid kulturarena for ungdommer i Oslo. X-Ray når mange ulike ungdomsgrupper og har inkludering av alle typer ungdom som en viktig del av sin profil. Med prosjektene Er det plass for meg?, Generasjon DDF og Humanitet, kjærlighet og identitet – for ungdommer med funksjonsnedsettelser viser de at de er en åpen møteplass og et eksempel til etterfølgelse for andre som jobber med ungdom.

X-Ray bidrar til mangfold med rom for alle og gjennom kunstneriske aktiviteter og uttrykk bygger de selvtillit, mestring og sosiale fellesskap blant byens ungdommer.

Årets ungdomsstyre
Klubbcrewet på Kvernevik fritidsklubb

Klubbcrewet på Kvernevik fritidsklubb består av 15 jenter og gutter i alder 13 til 17 år. Alle som vil, har mulighet til å bli medlem av klubbcrewet. I tillegg til et demokratisk styrt ungdomsstyre, avholder Kvernevik Fritidsklubb allmøter hvor alle ungdommene kan komme med innspill, forslag, stemme på innhold, aktiviteter eller organisering.

Fritidsklubben har høy grad av medvirkning og ungdommene deltar i planlegging og gjennomføring av store deler av tilbudet. Med et aktivt forhold til medvirkningsstigen jobber de seg trinn for trinn oppover.  Vi er imponert.

Årets prosjekt/arrangement
SommeråpentUNG (Hjørnet Ungdomscafé)

SommeråpentUNG ved Hjørnet Ungdomskafé er et unikt og inkluderende sommertilbud som har åpent hele fire uker i juli. 21 ungdommer i alderen 15-18 år hadde sommerjobber som kafemedarbeidere og aktivitetsledere, med ansvar for å gjennomføre aktiviteter og sørge for de over 1000 ungdommene som benyttet seg av tilbudet, følte seg inkludert. Ungdommene selv sto for opprigg og nedrigg av utearealer, satte i gang ulike aktiviteter, lagde mat, sto for grilling og var bærebjelkene i hele prosjektet. Vi er imponert over hvordan prosjektet er gjennomført med høy grad av medvirkning, hvor mange dere har nådd med prosjektet og hvordan dere benyttet prosjektet til å gi verdifull jobbsøkekompetanse og arbeidserfaring til de som var involvert.

05.11.2019