Kommunens budsjett: Dere har krav på å bli hørt!

Det er tid for budsjettforhandlinger i kommunen, og dette kan være en utfordrende tid for noen av våre medlemmer. Da kan det være lurt å være forberedt. Om dere ikke allerede har gjort det, er tiden definitivt inne for å vise seg frem. Inviter politikere og presse samtidig inn på deres klubb/ungdomshus for å vise alt det bra dere holder på med. Arranger en konsert, fotoutstilling eller teaterforestilling. Dokumenter dette i sosiale medier. Det er vanskeligere å legge ned noe man kjenner.

Spre informasjon

Vet folk i nærmiljøet om situasjonen til klubben/ungdomshuset? Spre informasjonen! Man kan ikke engasjere seg i noe man ikke vet noe om.  Bruk Facebook, Instagram og Snapchat for å spre informasjon og lag grupper mot nedleggelser og kutt i budsjettene. Få alle ungdommene til å twitre om det, bruk alle sosiale medier, nettverk og plattformer dere kjenner til for å spre budskapet deres! Tagg lokalpolitikere og journalister i innleggene deres, så dere vet at de får det med seg. Bak boller og vafler og stå på stands på knutepunkter i deres nærområde. Del ut flyers, lag bannere – gjør dere synlige.

Skriv leserinnlegg

Det kan være vanskelig for klubbansatte og protestere høylytt mot sin arbeidsgiver og skrive sinte leserinnlegg til avisene. Men ungdommene bør ikke ha noen problemer med å brøle høyt og sparke fra seg. De aller fleste aviser setter dessuten pris på at de dette faktisk gjelder selv sier hva de mener om nedlegging av fritidstilbudene sine.

Dere har krav på å bli hørt. Møt opp når budsjettet skal behandles

Når bydels- og kommunebudsjettene skal behandles, møtes lokalpolitikerne til møte. I denne forbindelse skal det alltid holdes en ”Åpen halvtime” hvor folk i lokalmiljøet kan legge frem sine synspunkter på saker som skal tas opp. Dette er deres anledning til å snakke direkte til politikerne og påvirke de i forkant av budsjettbehandlingen. Finn ut når budsjettet behandles hos dere og still mannssterke opp, både ungdom og voksne. Få gjerne ungdommer selv til å snakke fra talestolen.  Det er vanskeligere for politikerne å gjøre upopulære avgjørelser rett i ansiktet på dem det går ut over.

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med noen i Ungdom og Fritid? Vi er behjelplige med informasjon og argumentasjon.

Ta kontakt med vår organisasjonskonsulent

Henriette Øyan
henriette@ungdomogfritid.no
+47 48 31 52 85

eller vår generalsekretær

Christina Søgård
gensek@ungdomogfritid.no
+47 48 31 52 86