Flere muligheter for å søke om støtte

I tillegg til Frifondsmidlene, er det flere andre muligheter for å søke om støtte til aktiviteter og rekruttering. Snart søknadsfrister for Kulturrom, Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen!

Spennende idéer, aktiviteter og prosjekter på gang nå som samfunnet gradvis gjenåpnes? Husk at dere har mange muligheter for å søke om støtte!

Kulturrom: Søknadsfrist 1. september

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. 

Les mer om hvordan du kan søke støtte fra Kulturrom her

Sparebankstiftelsen DNB: Søknadsfrist 1. september

Sparebankstiftelsen DNB støtter små og store tiltak som bidrar til aktivitet og tilhørighet for barn og unge. Stiftelsen støtter tiltak rettet mot barn og unge inntil 25 år på Østlandet (de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Telemark, Vestfold, Østfold, samt kommunen Ringsaker i Hedmark).

Les mer om hvordan du søker om støtte fra Sparebankstiftelsen DNB her 

Gjensidigestiftelsen: Søknadsfrist 15. september

Gjensidigestiftelsens tilskuddsordning «Aktiv Fritid for alle!» nevner fritidsklubber spesielt i sine søknadskriterier. De ønsker søknader fra lag og foreninger med gode idéer til hvordan flere kan inkluderes og beholdes i organiserte fritidsaktiviteter og øke tilbudet av sosiale møteplasser der det er plass til alle, uavhengig av funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn.

Les mer om hvordan du søker om støtte fra Gjensidigestiftelsens «Aktiv fritid for alle» her

Ungdom og Fritids Frifond: Søknader frem til 1. oktober

Ungdom og Fritid skal sikre mer frivillig aktivitet blant barn og unge i lokalmiljøene. Vi er opptatt av at ungdommene skal være med, og gir støtte til lokale aktiviteter som ungdom selv tar initiativ til og styrer. Det er ungdom som skal beslutte hva klubben skal søke penger om, og som skal gjennomføre prosjektet.

Les mer om Frifond her
Last ned søknadsmal her (Word, 71 kB)

Sjekk også regionalt og lokalt!

Vi vil ellers anbefale dere å sjekke ut lokale og regionale tilskuddsgivere, som sparebanker eller liknende.

 

Lykke til!