Forslag om rett til meningsfull fritid for all ungdom

SV har bedt regjeringen fremme en sak hvor de sikrer barn og unge åpne og gratis fritidstilbud i alle kommuner.

Saken skal behandles i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget og i den forbindelse har vi skrevet et høringsinnspill til komiteen.

Hva mener du?

Når vi nå skal sende inn innspillet vårt, ønsker vi å vite hva våre medlemmer tenker. Derfor ber vi deg bruke et par minutter på å se gjennom forslaget til SV og Ungdom og Fritid sitt høringsinnspill. Deretter kan du svare på om du stiller deg bak vårt innspill. Jo flere vi er samlet, jo større sjanse er det for at vi blir hørt!

Her kan du lese forslaget til SV

Ungdom og Fritid ser svært positivt på forslaget som nå er forelagt familie- og kulturkomiteen. Det er et godt forslag som på en helt korrekt måte tematiserer de sentrale utfordringene i det norske ungdomsarbeidet. Vi er glade for at det ivaretar kommunenes frihet til å utforme egne tilbud basert på lokale behov. Det muliggjøres når man samtidig stiller krav til grunnbemanning, kompetanse og medvirkning.

Les vårt høringsinnspill

Her kan du krysse av om du ønsker å støtte vårt innspill til Familie- og kulturkomiteen.

18.12.2018