Frifond har åpnet

Ungdom og Fritid deler igjen ut penger til prosjekt, aktiviteter og arrangementer til ungdom gjennom Ungdom og Fritids Frifond. Start planleggingen allerede nå!

 Gjennom vår støtteordning bidrar vi til lokal ungdomsaktivitet i hele landet. Den 01.mars åpnet vi igjen hovedrunden for søknader, så nå er det på tide å starte planleggingen av årets prosjekter, arrangement og aktiviteter. 

 Alle våre medlemmer kan søke om støtte. 

 • Har dere lyst til å sette i gang et nytt prosjekt på klubben?   
 • Samarbeide med andre klubber om et stort prosjekt?   
 • Søke om flunkende nytt aktivitetsutstyr til klubben?   
 • Søke om støtte til et arrangement på klubben?   
 • Vi støtter også kurs og workshops for ungdom i regi av klubben   

 

Det er viktig at dere benytter dere av muligheten til å søke om støtte, og at dere bruker tiden nå til å planlegge årets aktiviteter. Jo tidligere dere sender inn søknad, jo tidligere kan dere iverksette planene. Frifond åpnet 01.mars og stenger 01. oktober, dere kan søke i hele perioden.  Vårt tips er å søke på våren, fordi høsten er ofte hektisk og mange sender inn søknader da. 

 

Det finnes flere gode grunner til å lage prosjekter  

I et prosjekt får du være med å skape og se resultater, så vi lover deg at du vil lære mye på veien.  Her er det kanskje viktigere enn noensinne å involvere ungdom tidlig i prosessen, ikke bare fordi ungdom selv vet best hva ungdom vil ha – men også fordi det potensielt vil kunne åpne opp for uante muligheter.  

 • Gjennom prosjektarbeid gir dere klubbstyret/crewet noe konkret å jobbe med som de føler eierskap til.  
 • Prosjekter tilføyer innovasjon og er med å utvikle og fornye klubbens drift etter ungdommenes ønsker.  

 

Tips til prosjektsøknader:  

 • Sett dere inn i hva dere kan søke om før dere går inn i idéprosessen.   
 • Søk i god tid før dere har tenkt å gå i gang med prosjektet.    
 • Sett dere godt inn i retningslinjene  
 • Deretter er det bare kreativiteten som setter grenser, vi anbefaler dere å starte en åpen idémyldring med ungdommene 

 

Tips til hva dere kan søke om: 

 – Markering av Fritidsklubbenes dag 

 

Slik søker dere 

For å søke må klubben gå inn på «Min side» via våre nettsider og sende søknaden digitalt. Husk å kontrollere deres kontaktinfo før dere søker. Vi anbefaler dere å lese retningslinjene nøye før dere starter planleggingen, dere finner mer info på våre nettsider. For å søke må dere ha betalt årets medlemskontingent og levert rapport for tidligere støtte. Les mer her. 

 

Søk Ungdom og Fritids Frifond for å gjennomføre alle de gode ideene dere har 

 

22.03.2022