Ungdom og Fritids Frifond

Ungdom og Fritid deler hvert år ut over 9 millioner kroner til våre medlemmer. Pengene går til ungdommens lokale aktiviteter i våre medlemsklubber og ungdomshus.

Midlene skal bidra til å skape mer aktivitet på de åpne møteplassene for ungdom. Gjennom Ungdom og Fritids Frifond kan våre medlemmer søke om penger til prosjekter og ulike typer arrangementer i regi av klubben. Vi gir også støtte til utstyr til aktiviteter på klubben eller kompetansehevende tiltak for ungdom. Ungdommene på klubben skal være med å bestemme type prosjekt eller aktivitet og være delaktig i søknadsprosessen.

Det vi støtter skal bidra til å skape mer aktivitet og være åpent for alle som ønsker å delta. Det vil si at tilbudet skal komme flest mulig til gode og det er klubben som helhet som søker. Aktiviteten skal skje i nærmiljøet.

Ungdom søker – ungdom svarer

Vi deler ut over 9 millioner til aktivitet og prosjekter i klubb. Ungdommene på klubben må være med når dere skal søke Ungdom og Fritids Frifond. Ungdom og Fritids fordelingsutvalg består av ungdom. Dette er fordi det er ungdommene på klubben som vet hva slags aktiviteter og prosjekter de vil drive med og det er ungdommene i Ungdom og Fritids sentralstyre som er best egnet til å vurdere søknadene.

Svar på søknadene

  • Aktivitets- og utstyrssøknader blir behandlet fortløpende. Normal behandlingstid er to uker.
  • Workshop-, prosjekt- og samarbeidssøknader blir behandlet av ungdommene i vårt fordelingsutvalg.

Fordelingsutvalget møtes hver andre eller tredje måned. Vær dermed oppmerksom på at disse søknadene har lengre behandlingstid enn utstyrssøknader. Det er derfor lurt å søke i god tid før selve prosjektet starter opp.

25.02.2019