Ungdom og Fritids Fond

Ungdom og Fritid deler hvert år ut over 9 millioner kroner til våre medlemmer. Pengene går til ungdommens lokale aktiviteter i våre medlemsklubber og ungdomshus.

Midlene skal bidra til å skape mer aktivitet på de åpne møteplassene for ungdom. Gjennom Ungdom og Fritids Fond kan våre medlemmer søke om penger til prosjekter og ulike typer arrangementer i regi av klubben. Vi gir også støtte til utstyr til aktiviteter på klubben eller kompetansehevende tiltak for ungdom. Ungdommene på klubben skal være med å bestemme type prosjekt eller aktivitet og være delaktig i søknadsprosessen.

Det vi støtter skal bidra til å skape mer aktivitet og være åpent for alle som ønsker å delta. Det vil si at tilbudet skal komme flest mulig til gode og det er klubben som helhet som søker. Aktiviteten skal skje i nærmiljøet.

Endringer høst 2022 – dette kan dere søke penger til

Ungdom og Fritid reviderer retningslinjene hvert år og det er viktig at dere setter dere inn idisse før dere søker. Nytt i år er at hvert medlem kun kan sende én søknad i hovedkategoriene.

  • Aktivitet og Utstyr (inntil 30 000 kr)
  • Workshop (inntil 30 000 kr)
  • Prosjekt (inntil 40 000 kr) .

I tillegg kan klubben få innvilget én samarbeidssøknad (inntil 50 000 kr), som forutsetter et samarbeid mellom minimum tre klubber.

Klubben kan også søke om midler til prosjekt datakultur på inntil 100.000 kr. Dette kan du lese mer om her

Ungdom søker – ungdom svarer

Ungdommene på klubben må være med når dere skal søke Ungdom og Fritids Fond. Ungdom og Fritids fordelingsutvalg består av ungdom. Dette er fordi det er ungdommene på klubben som vet hva slags aktiviteter og prosjekter de vil drive med og det er ungdommene i Ungdom og Fritids sentralstyre som er best egnet til å vurdere søknadene. Vi deler ut støtte fra 1.mars til 1. oktober og det lønner seg å søke tidlig.

17.08.2022