Ungdom og Fritids Fond

Ungdom og Fritid deler hvert år ut over 9 millioner kroner til våre medlemmer. Pengene går til ungdommens lokale aktiviteter i våre medlemsklubber og ungdomshus.

Midlene skal bidra til å skape mer aktivitet på de åpne møteplassene for ungdom. Gjennom Ungdom og Fritids Fond kan våre medlemmer søke om penger til prosjekter og ulike typer arrangementer i regi av klubben. Vi gir også støtte til utstyr til aktiviteter på klubben eller kompetansehevende tiltak for ungdom. Ungdommene på klubben skal være med å bestemme type prosjekt eller aktivitet og være delaktig i søknadsprosessen.

Det vi støtter skal bidra til å skape mer aktivitet og være åpent for alle som ønsker å delta. Det vil si at tilbudet skal komme flest mulig til gode og det er klubben som helhet som søker. Aktiviteten skal skje i nærmiljøet.

Retningslinjer og søknadsskjema for 2023 er under arbeid og kommer snart!

Dette kan dere søke penger til

Ungdom og Fritid reviderer retningslinjene hvert år og det er viktig at dere setter dere inn i disse før dere søker. Se retningslinjene for 2022 når du skal rapportere. For nye søknader i 2023 kommer nye retningslinjer snart.

Hvert medlem kan bare sende én søknad i hovedkategoriene:

  • Aktivitet og utstyr
  • Workshop
  • Prosjekt

I tillegg kan klubben få innvilget én samarbeidssøknad, som forutsetter et samarbeid mellom minimum tre klubber.

Ungdom søker – ungdom svarer

Ungdommene på klubben må være med når dere skal søke Ungdom og Fritids Fond. Ungdom og Fritids fordelingsutvalg består av ungdom. Dette er fordi det er ungdommene på klubben som vet hva slags aktiviteter og prosjekter de vil drive med og det er ungdommene i Ungdom og Fritids sentralstyre som er best egnet til å vurdere søknadene.

12.01.2023