Ungdom og Fritids Frifond

Ungdom og Fritid deler hvert år ut over 9 millioner kroner til våre medlemmer. Pengene går til ungdommens lokale aktiviteter i våre medlemsklubber og ungdomshus.

Midlene skal bidra til å skape mer aktivitet på de åpne møteplassene for ungdom. Gjennom Ungdom og Fritids Frifond kan våre medlemmer søke om penger til prosjekter og ulike typer arrangementer i regi av klubben. Vi gir også støtte til utstyr til aktiviteter på klubben eller kompetansehevende tiltak for ungdom. Ungdommene på klubben skal være med å bestemme type prosjekt eller aktivitet og være delaktig i søknadsprosessen.

Det vi støtter skal bidra til å skape mer aktivitet og være åpent for alle som ønsker å delta. Det vil si at tilbudet skal komme flest mulig til gode og det er klubben som helhet som søker. Aktiviteten skal skje i nærmiljøet.

Endringer fra 2020 – dette kan dere søke penger til

Ungdom og Fritid reviderer retningslinjene hvert år og det er viktig at dere setter dere inn idisse før dere søker. Nytt i år er at hvert medlem kun kan sende én søknad i hovedkategoriene.

  • Aktivitet og Utstyr (inntil 20 000 kr)
  • Workshop (inntil 20 000 kr)
  • Prosjekt (inntil 30 000 kr) .

I tillegg kan klubben få innvilget én samarbeidssøknad (inntil 30 000 kr), som forutsetter et samarbeid mellom minimum tre klubber.

Grunnen til at vi har gjort disse endringene er at vi vil sikre at det er nok midler til alle våre medlemmer, og i fjor ble det søkt om to millioner mer enn vi kunne dele ut.
Det betyr at dere må planlegge nøye sammen med ungdommene hvilken søknadstype som er riktig for dere. Vi gjør også oppmerksom på at søknadstypen «utstyr» og «aktivitet» blitt slått sammen, noe som betyr at vi åpner opp for mer varierte søknader i denne kategorien.

Ungdom søker – ungdom svarer

Ungdommene på klubben må være med når dere skal søke Ungdom og Fritids Frifond. Ungdom og Fritids fordelingsutvalg består av ungdom. Dette er fordi det er ungdommene på klubben som vet hva slags aktiviteter og prosjekter de vil drive med og det er ungdommene i Ungdom og Fritids sentralstyre som er best egnet til å vurdere søknadene. Vi deler ut støtte fra 1.mars til 1. oktober og det lønner seg å søke tidlig.

05.04.2022