Fylkesårsmøte 2024 – Innlandet

Tid : lørdag 17. februar klokken 12.00 -16.00 

Sted: Møtet er fysisk på Brumunddal Fritidsklubb i Ringsaker

Adresse: Furnesvegen 26a, 2382 Brumunddal

Det oppfordres  til at ungdomsarbeidere inviterer med seg ungdommer fra sin klubb. Reis gjerne sammen med flere klubber i kommunen eller regionen.

Sakspapirer finner du HER

Påmelding i bunnen av siden

Program

Foreløpig program er:
12.00-12.45 Mingling og bli kjent
12.45-13.15 Formelt årsmøte og valg av nytt styre
13.15-14.00 Gratis mat
14.00-16.00 Workshop med ungdomsinitiativ

 

Fylkesårsmøtet skal i år behandle:

Fylkesstyret beretning
Regnskap fra foregående år
Budsjett
Valg av fylkesstyre og valgkomité
Valg av delegater til landsstyremøte 2024
Saker fylkesstyret fremmer
Innkomne saker

 

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet HER.

 

Påmelding – Frist: 3. februar

Nominering av tillitsvalgte

Du kan nominere deg selv eller andre til tillitsverv. Fylkesstyret velges for to år av gangen. Leder for fylkesstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.

Her finner du mer informasjon om å være tillitsvalgt https://www.ungdomogfritid.no/artikler/tillitsvalgt-i-fylket/

Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesmøtet, som skal ha en sammensetning av minimum:

Leder
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (ungdom)
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (voksen)

  • Man kan nominere ansatt i klubben, ungdom eller begge.
  • Det er ingen krav til erfaring for å være med i styret eller valgkomité.
  • Vi ønsker engasjerte personer som ønsker å bidra.
  • Tillitsvalgte må forvente at man må reise for å møtes til noen fysiske møter.