Fylkesårsmøte 2024 – Nordland

I forbindelse med Nettverkssamlingen for Bodø 2024 legges årets fylkesårsmøte til Svømmehallen Kulturfabrikk i Bodø 13. mars. Vi håper å se så mange av våre medlemsklubber der som mulig. Dette blir en fin anledning til å bli bedre kjent på tvers av klubbene – og få mer informasjon om hvordan Ungdom og Fritid jobber!

Tid : Onsdag 13. mars kl. 16.00-18.00

Sted: Møtet er fysisk på Svømmehallen Kulturfabrikk

Adresse: Sivert Nielsens gate 63, 8007 Bodø, Norge

Det oppfordres  til at ungdomsarbeidere inviterer med seg ungdommer fra sin klubb. Reis gjerne sammen med flere klubber i kommunen eller regionen.

Påmelding i bunnen av siden

Foreløpig program er: 

16.00-16.30 Mat og mingling
16.30-17.00 Informasjon om muligheter og søknadsordninger i Ungdom og Fritid
17.00-18.00 Formelt årsmøte og valg av fylkesstyre og valgkomité

 

Fylkesårsmøtet skal i år behandle:

Fylkesstyret beretning
Regnskap fra foregående år
Budsjett
Valg av fylkesstyre og valgkomité
Saker fylkesstyret fremmer
Innkomne saker

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet HER.

Meld deg på her! 

Hvem er møtet for?
For ansatte, frivillige og ungdom fra alle klubber i fylkene!
Vi inviterer alle medlemsklubber i Oslo til å stille med to delegater på møtet, en ungdom- og en voksendelegat. I tillegg er dere velkommen til å ta med flere, som kan være med som observatør (uten stemmerett).

Dere kan stille med 2 delegater, en ungdom og en voksen, samt så mange observatører dere vil (observatører deltar i møtet, men har ikke stemmerett).

Bli tillitsvalgt!

Vi trenger alltid engasjerte tillitsvalgte i fylkesstyret som kan representere fylket i Ungdom og Fritid sine demokratiske møter.

Du kan nominere deg selv eller andre til tillitsverv. Fylkesstyret velges for to år av gangen. Leder for fylkesstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.

Her finner du mer informasjon om å være tillitsvalgt

Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesmøtet, som skal ha en sammensetning av minimum:

Leder
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (ungdom)
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (voksen)

  • Man kan nominere ansatt i klubben, ungdom eller begge.
  • Det er ingen krav til erfaring for å være med i styret eller valgkomité.
  • Vi ønsker engasjerte personer som ønsker å bidra.
  • Tillitsvalgte må forvente at man må reise for å møtes til noen fysiske møter.

Nomineringsskjema