Fylkesårsmøte 2024 – Vestfold og Telemark

Tid

Tirsdag 6. februar fra klokken 16.00-20.00. Det er mulig å delta digitalt for de som vil.

Sted

Møtet er fysisk på Samfunnshuset i Nome.

Adresse: Ulefossgata 2, 3830 ULEFOSS

Det oppfordres  til at ungdomsarbeidere inviterer med seg ungdommer fra sin klubb. Reis gjerne sammen med flere klubber i kommunen eller regionen.

Påmelding i bunnen av siden

Program

16.00-17.00 Gratis mat, mingling og omvisning av samfunnshuset

17.00-18.00 Faglig innhold

18.00-20.00 Formelt årsmøte

 

Fylkesårsmøtet skal i år behandle:

Fylkesstyret beretning
Regnskap fra foregående år
Budsjett
Valg av fylkesstyre og valgkomité
Fylkesoppløsning

Saker fylkesstyret fremmer
Innkomne saker

Sakspapirene finner du HER

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet HER.

 

Påmelding – Frist: 23. januar

 

Nominering av tillitsvalgte

Du kan nominere deg selv eller andre til tillitsverv. Fylkesstyret velges for to år av gangen. Leder for fylkesstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.

Her finner du mer informasjon om å være tillitsvalgt https://www.ungdomogfritid.no/artikler/tillitsvalgt-i-fylket/

Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesmøtet, som skal ha en sammensetning av minimum:

Leder
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (ungdom)
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (voksen)

  • Man kan nominere ansatt i klubben, ungdom eller begge.
  • Det er ingen krav til erfaring for å være med i styret eller valgkomité.
  • Vi ønsker engasjerte personer som ønsker å bidra.
  • Tillitsvalgte må forvente at man må reise for å møtes til noen fysiske møter.