Fylkesårsmøte 2024 – Vestland

Tid: Fredag  16. februar kl. 17.00 (åpen møteplass fra kl. 15.00)

Sted: Kultursalen på Vitalitetssenteret, Wolffs gate 12, Bergen

Årsmøtet finner sted på Vitalitetsenteret, som er lokalene til fritidsklubben; Knutepunkt Møllaren.
Klubben vil være åpen fra kl. 15 for alle som ønsker å komme litt tidligere og ha det litt gøy med oss der. Deretter vil vi spise pizza kl. 17, før programmet starter.  

Sakspapirer finner dere HER

Påmelding i bunnen av siden

Foreløpig tidsplan:

Kl. 15.00-17.00 Åpen klubb på Knutepunkt Møllaren (valgfritt)
Kl. 17.00-17.30 Pizza
Kl. 17.30-18.30 Kurs for ungdom og voksne
Kl. 18.30 Årsmøte og valg av nytt styre 

 

Fylkesårsmøtet skal i år behandle:

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Valg av fylkesstyre og valgkomité
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker fra medlemsklubbene

Sakspapirer vil bli sendt ut 2 uker før årsmøtet.

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet HER. Saker må sendes inn 3 uker før årsmøtet.

Påmelding

Nominering av tillitsvalgte

Du kan nominere deg selv eller andre til tillitsverv. Fylkesstyret velges for to år av gangen. Leder for fylkesstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.

Her finner du mer informasjon om å være tillitsvalgt https://www.ungdomogfritid.no/artikler/tillitsvalgt-i-fylket/

Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesmøtet, som skal ha en sammensetning av minimum:

Leder
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (ungdom)
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (voksen)

  • Man kan nominere ansatt i klubben, ungdom eller begge.
  • Det er ingen krav til erfaring for å være med i styret eller valgkomité.
  • Vi ønsker engasjerte personer som ønsker å bidra.
  • Tillitsvalgte må forvente at man må reise for å møtes til noen fysiske møter.