Hva slags prosjekter kan du søke penger om fra Erasmus+?

Erasmus+ deler ut penger til ulike type prosjekter og gruppeutveksling. Sammen med Erasmus+ Aktiv Ungdom konsentrerer vi oss om disse to støtteordningene høsten 2021: ungdomsstyrte prosjekter og gruppeutveksling.

Les mer om hvordan du kan få hjelp til å søke om penger fra Erasmus+. 

Ungdomsstyrte prosjekter

Nå kan du som jobber med engasjerte ungdom i fritidsklubben søke om penger til ungdomsstyrte prosjekter. Det kan være store eller små prosjekter, med varighet fra 3 måneder til 2 år fra idé til ferdig prosjekt.  Det er mulig å få opp til 60 000 euro.

Det kan for eksempel være å:

 • lage en kampanje om antirasisme eller antimobbing
 • holde workshops for å lære å sy, strikke, hekle eller reparere sine egne klær
 • organisere møter, rollespill og simuleringer for å bli tryggere på å snakke i forsamlinger eller foran viktige voksne/beslutningstakere
 • sette opp seminarer der dere inviterer politikere til å høre på dere

Les mer om ungdomsstyrte prosjekter på Aktiv Ungdom.

Gruppeutveksling

Ungdommer ved fritidsklubbene kan reise på gruppeutveksling og møte ungdomsgrupper fra andre land i Europa. Utforsk spennende temaer som dere har felles interesse for og lær av hverandres kulturer og språk.

Støtten dere får til gruppeutveksling er i hovedsak basert på faste satser som avhenger av hvilket land utvekslingen skal være i, hvor mange deltakere prosjektet har og reisestrekningen til hver deltaker.

Les mer om gruppeutveksling på Aktiv Ungdom.

Andre støtteordninger fra Erasmus +

Erasmus+ Aktiv Ungdom har også andre støtteordninger for unge mellom 13 og 30 år og for deg som jobber med ungdom.

Les mer om alle støtteordningene til Erasmus+ her.

Hva skal til for å få penger til prosjektet?

Det er flere kriterier som må være oppfylt for at prosjektet kan få penger. Prosjektet må være i tråd med hovedmålene og de spesifikke målene for ungdomsdelen av Erasmus+.

Overordnede mål i Erasmus+ er:

 • redusere arbeidsledigheten i Europa
 • redusere frafallet i videregående skole
 • inkludere grupper som har begrensninger eller utfordringer

Spesifikke mål i ungdomsdelen av Erasmus+ er å gi ungdom:

 • muligheten til å delta aktivt i samfunnet
 • økt internasjonal forståelse og bedre kulturforståelse
 • større toleranse og solidaritet
 • bedre språkferdigheter
 • sosial kompetanse

Samtidig skal Erasmus+: Ungdom:

 • styrke ungdomsarbeidet og påvirke politikken både lokalt, nasjonalt og i Europa
 • støtte utviklingen av ungdomspolitikk
 • inkludere ikke-formell læring, læring som foregår utenfor det formelle skolesystemet
 • støtte prosjekter der ungdommene selv styrer og jobber aktivt med prosjektet fra start til slutt

Hovedtemaer for Erasmus+ 2021-2027

Eramsus+ har fire hovedtemaer. Hvordan prosjektsøknaden svarer på de forskjellige temaene har betydning for vurderingen av søknaden din.

De fire hovedtemaene er:

 • Inkludering og mangfold
 • Miljø og bærekraft
 • Digitalisering
 • Ungdomsdeltakelse

Les mer om hva slags prosjekter som kan få støtte og hvordan du skriver en god søknad på Aktiv Ungdom.