Landskonferansen 2023 – en forsmak på hva som kommer

Årets konferanse er en bred konferanse, med mange spennende arrangementer. Her får du en forsmak på hva som kommer.

Se progamsiden for fullstending program.

Se Landskonferansens informasjonsside for mer informasjon.

Kjersti Toppe åpner konferansen!

Kjersti Toppe, Senterpartiet, Hordaland

Barne- og familieminister Kjersti Toppe kommer for å åpne årets landskonferanse, sammen med vår egen styreleder Trine Ottosen.

Du kan regne med en status på hvor kommer feltet fra og hvor er vi nå.

Fritidsklubb som kriminalitetsforebyggende arena

Vi har måttet gjøre en endring i en av programbolkene på landskonferansen. En av parallellsesjonene om Hvordan rekruttere mangfold i ungdom går dessverre ut. Men vi er glade for å annonsere at vi erstatter denne bolken med et svært aktuelt tema – Fritidsklubb som kriminalitetsforebyggende arena. 

Mandag kl. 15.00-16.00 vil en av tre parallellsesjoner ha tittelen «fritidsklubb som forebyggende arena». Denne skal holdes av Rafi Farouq, virksomhetsleder for «Flamman socialt forebyggande centrum» i Malmø. Rafi har i over 20 år arbeidet med unge i utenforskap og har særskilt kompetanse i avhopps-metodikk fra voldsbekjempende rørelser og kriminalitet.

I sine møteplasser for ungdom har de veldig gode resultater med utsatte unge og har vunnet flere priser for sitt arbeide. I dette foredraget vil Rafi fortelle hvordan de jobber, hvilke resultater de oppnår og hva som gjør at de lykkes i dette arbeidet.

«Dette vil være et høyst dagsaktuelt tema med situasjonen med ungdomskriminalitet- og vold som nå foregår i deler av Sverige.»

Foredraget avsluttes med en samtale om hvordan deres arbeid er relevant i det norske forebyggende ungdomsarbeidet.

I samtalen vil det delta noen utvalgte norske aktører som jobber med forebyggende ungdomsarbeid hvor vi ser hvordan kunnskapen fra Malmø kan brukes i det forebyggende arbeidet i Norge med særlig fokus på fritidsklubben som kriminalitetsforebyggende arena. Det var jo nettopp rus- og kriminalitetsforebygging som var begrunnelsen for den nasjonale spredningen av fritidsklubbene på 70 tallet

Politisk løft(e)?

Hva nå? Politikersamtale om utfordringer og løsninger med fritidsklubbfeltet i Norge.

Samtalen vil være spesielt relevant ettersom Klubbundersøkelsen er nylig ferdigstilt og regjeringens utredning av Fritidsklubbfeltet er nettopp lansert.

Statssekretær Erlend Kaldestad Hanstveit i kulturdepartementet kommer for å diskutere hvordan vi kan løfte klubbfeltet sammen med stortingspolitikerne Kathy Lie fra SV, Grunde Almeland fra Venstre og Turid Kristensen fra Høyre.

Ordstyrer: Thea Juell v/Ungdom og Fritid

13.11.2023