Meld deg på Landsting 5-7. april 2019

Landsting: Organisasjonens høyeste organ

På Landstinget stiller representanter fra kretsene samt sentralstyret, komiteer og utvalg. På Landstinget skal vi behandle beretninger og regnskap, og ikke minst stake opp kursen for neste toårsperiode gjennom å vedta nytt politisk program, handlingsprogram og budsjett.