Last ned Ungdom og Fritids app!

Ungdom og Fritid har i samarbeid med Fagforbundet utviklet en app for ungdomsarbeidere. Denne appen fungerer som verktøykasse og kompetansebank for deg som jobber i fritidsklubb, ungdomshus og andre åpne møteplasser for barn og ungdom. Her kan du finne informasjon om metodikker og medvirkning, om rutinebeskrivelser og ungdomskunnskap, kurs og konferanser, beredskapsplaner og lovverk.

Gå inn på App Store eller Google Play og last ned appen gratis. Hvis du bevarer push-varsel på får du beskjed når vi lanserer nye kurs og publikasjoner.

Appen er bygget opp rundt vår nye metodikk beskrevet i Ungdom og Fritids medvirkningshåndbok for ungdomsarbeidere Med ungdom som ressurs:

 • Relasjon = Miljøarbeid (ungdomsarbeideren)
  Relasjon er hele utgangspunktet for å kunne jobbe med ungdom. Det ligger i de ansattes evne til å skape en relasjon til ungdommene, og til
  å tilrettelegge for et trygt og inkluderende miljø.
 • Relevans = Rammer, innhold og arena (fritidsklubben)
  Relevans handler om hvordan du kan skape relevant og attraktive tilbud. Her går vi inn på rammeverket for drift av klubben, samarbeid,fasiliteter og tilbud.
 • Ressurs = Medvirkningsmetodikk (ungdommene)
  Her lærer du hvordan du jobber metodisk med ungdomsmedvirkning over tid for å dyrke frem unge ressurser.

12.02.2018