Medlemsportalen er stengt for oppussing!

Medlemsportalen for søknader om midler via Frifond er stengt i 1-2 uker fra 16. august. Det er ikke mulig å sende inn søknad, levere rapport eller logge inn i systemet i perioden, men ingenting blir borte og alle frister utsettes.

Vi må gjøre en oppdatering av medlemsportalen, og stenger portalen i 1-2 uker fra og med 16. august.

Dette betyr stengt portal for deg

  • Ingenting av det du har jobbet med så langt vil bli borte, verken søknader eller rapporter.
  • Du kan ikke sende inn søknad, levere rapport eller logge deg inn i systemet i denne perioden.
  • Du kan se bort fra frister mens portalen er stengt – vi utsetter disse.

Jobb med søknaden din så lenge!

Vi har laget en søknadsmal i Word. Da kan dere jobbe med søknaden også mens portalen er stengt, så alt er klart når vi åpner for søknader igjen. Straks portalen åpner vil vi behandle søknader raskt, og prioritere søknader med aktiviteter som skal skje utover høsten.

Spørsmål?

Ring oss på telefon 22 05 77 00, eller send e-post til frifond@ungdomogfritid.no. Denne besvares av Ungdom og Fritids frifondsteam.