Møt vinnerne av Ungdom og Fritids Pris 2020!

Hva får du når du kombinerer engasjement, samarbeid, ungdomsmedvirkning, og lidenskap? VINNERNE AV UNGDOM OG FRITIDS PRIS 2020!

2020 har vært et utfordrende år for alle, inkludert fritidsklubbfeltet. Men med en uvanlig stor mengde hverdagshelter, har vi sett at organisasjoner, fritidsklubber, enkeltående ildsjeler, ungdomsstyrer, frivillige, og ansatte, har klart å skape underverker innen folkehelse, kunst og musikk, sport og aktiviteter, og datakultur og digitale arrangementer. Nominasjonene til Ungdom og Fritids pris viser én ting: Både ungdom, voksne, og fritidsklubber har blitt enormt gode til å stå i stormen, og endre ulemper til nye muligheter.


REDD BARNA FÅR UNGDOM OG FRITIDS ÆRESPRIS 2020!

Ungdom og Fritids ærespris er en årlig pris som deles ut til personer, organisasjoner, eller andre som har hatt en særlig innsats for å løfte fritidsklubber og åpne møteplasser for barn og ungdom.

Årets ærespris tildeles Redd Barna for deres kampanje: Barns rett til lek og fritid.

JURYENS BEGRUNNELSE:

Redd Barna har jobbet målrettet for at barns rett til lek og fritid må innfris. Organisasjonen deler i tillegg feltets krav om at åpne møteplasser for fritidsklubber og ungdomshus må lovfestes. Dette er nedfelt i Redd Barns barnepolitiske plattform:

  • Det bør lovfestes at alle kommuner må sørge for at barn og unge har tilgang til en fritidsklubb / møteplass i sitt nærmiljø. En lovfesting må definere retten til et fritidstilbud, si noe om kvalitet-, kompetanse- og ressursbehovet, og fastslå ungdoms rett til deltakelse og medvirkning.

Redd Barna har iverksatt viktige prosjekter som har bidratt til å løfte, utvikle og fremme fritidsklubbenes rolle i samfunnet. Organisasjonens utrettelige arbeid med å la barn og unges stemmer være førende for samfunnsutvikling, er eksemplarisk, til stor inspirasjon, og til etterfølgelse.

ÅRETS UNGDOMSSTYRE GÅR TIL BOOTLEG EVENT!

Bootleg Event er klubbstyret på Bootleg ungdomsklubb i Hammerfest. Ungdomsstyret har lang tradisjon, og har de siste årene utviklet en arbeidsmodell som mange andre fritidsklubber kan hente inspirasjon fra. Ungdomsstyret fremstår som svært aktivt, selvgående, og har et bankende hjerte for klubben sin.

JURYENS BEGRUNNELSE:

Årets styre er et svært aktivt ungdomsstyre, styret holder til på en av klubbene som helt åpenbart jobber godt og strukturert med tilbudet til ungdom. Styret har eksistert i over 10 år, og møtes to ganger i måneden – noe juryen er svært imponert overAlle som vil bli medlem av styret får det. I 2019 vedtok styret en ny arbeidsmodell, og utarbeidet vedtekter for seg selvÅrets styre består av en rekke engasjerte ungdommer som har stablet på bena en profesjonell organisasjonsstruktur. Juryen mener at modellen de har utviklet er svært interessant, og noe mange fritidsklubber kan hente inspirasjon fra. I 2020 har styret jobbet aktivt, og til tross for Korona har de arrangert søndagskinoer, konserter, turneringer, og mye mer! Det er bare kreativiteten som setter grenser når årets ungdomsstyre planlegger eventer i en av landets nordligste byer. 

ÅRETS PROSJEKT GÅR TIL DEN DIGITALE MUSIKKFESTIVALEN LYST!

Den digitale festivalen LYST var et prosjekt som gjerne ikke hadde blitt gjennomført dersom landet ikke hadde vært korona-stengt i lang tid. Ungdomskulturhuset Audiator Tromsø sto for produksjon av det tekniske bak prosjektet, mens de samarbeidet med Trikkehallen i Oslo, Ungdom og Fritid i Bærum, St. Croix-huset i Fredrikstad og Unge Stormen i Bodø. Hver lokale arrangør tok ansvar for å lage innhold gjennom lokal produksjon.

JURYENS BEGRUNNELSE:

Årets prosjekt er et prosjekt initiert av ungdommen selv. Dette kreative og nytenkende prosjektet er et godt eksempel på at engasjement og samarbeid på tvers av landet er mulig selv når hele verden har blitt snudd på hodet! Juryen mener at prosjektet er nyskapende, og nominasjonen løfter frem at prosjektet er en direkte konsekvens av koronapandemien. Årets prosjekt var et digitalt prosjekt som nådde ut til over 8000 personer. Prosjektet belyste ulike områder av ungdomskulturen på en spennende måte, og samarbeidet førte til at både ungdomskultur og fritidstilbud over hele landet fikk oppmerksomhet. LYST er et levende eksempel på hvor stor ungdomsmedvirkningen i fritidsfeltet kan være, og dette er beundringsverdig. LYST er en musikkfestival laget av ungdom – for ungdom, og juryen mener at et slik prosjekt er til stor inspirasjon, og noe fritidsklubbfeltet kan lære mye av.

ÅRETS FRITIDSHUS/ UNGDOMSKLUBB GÅR TIL PLAN B.

Ungdomskulturhuset Plan B har opplevd stor utvikling de fire siste årene. De har økt besøkstallene, pusset opp, og fått et mer relevant tilbud for ungdommene. Plan B er gode på ungdomsmedvirkning, og har etablert en rekke gode samarbeid som har ført til at ungdomskulturhuset har blitt en del av det lokale kulturlivet.

JURYENS BEGRUNNELSE:

Årets klubb står i skjæringsfeltet mellom kulturfaglig- og sosialfaglig metode. Dette gjenspeiles i klubbens mange prosjekter som både har et kulturfokus og et inkluderingsfokus. På klubben kan ungdom drive med mange aktiviteter, som lyd, film, foto, dans og gaming. De siste årene har klubben opplevd stor utvikling gjennom antall besøk og ulike samarbeid med ulike instanser og organisasjoner i kommunen. Dette trekker juryen frem som svært positivt. Årets klubb har blitt en fast del av det lokale kulturlivet i sin kommune. Klubbstyret er aktivt med i planlegging og gjennomføring av aktivitet, og de er med på å søke eksterne midler. Etter nedstengingen av landet hadde de online klubb og oppsøkende aktivitet, og i sommerferien bestemte de seg for å utvide ferietilbudet fra 2 til 8 uker. De ansatte på klubben er også opptatt av kompetanseheving, og har blitt kjente ansikter på Ungdom og Fritid sine kurs.

Gratulerer til årets prisvinnere! ?? Dere er til stor inspirasjon for fritidsklubbfeltet.


12.11.20