OPPDATERT 23. Februar: Nasjonal smittevernveileder for fritidsklubber og ungdomshus

Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan fritidsklubber og ungdomshus kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen.

Det er store variasjoner mellom ulike fritidsklubber og ungdomshus når det gjelder tilgjengelig areal, type aktiviteter og ressurser. Kommuneoverlegen skal derfor involveres i beslutninger om at klubbene skal åpnes og hvordan dette kan gjøres på den mest forsvarlige måten.

Last ned: Oppdatert smittevernveileder for fritidsklubber

Last ned: Nivåinndeling for smitteverntiltak i fritidsklubb

 

23.02.2021