Nye endringer: «Ungdom og Fritids Fond»

Støtteordningen Ungdom og Fritids Frifond har byttet navn til «Ungdom og Fritids Fond».

Selve støtteordningen er stort sett lik som før, men vi har fått mer midler som klubbene kan søke om. I tillegg har vi fått en helt ny støtteordning som heter «Datakultur prosjekt».

Ungdom og fritid deler ut millioner til ungdomsaktivitet over hele landet. Ungdom og Fritids Fond har denne høsten fått en del endringer som i all hovedsak betyr mer midler og muligheter for våre medlemmer. Dette blir det mulig for våre medlemmer å søke om fra midten av august når dette klart i vår søknadsportal. Det vil ta litt tid før vi får oppdatert alle endringer på våre nettsider og støtteportal. Vi vil nå presentere de viktigste endringene for dere. 

 

Endringer i Ungdom og Fritids Fond fra høsten 2022 

Dette blir de nye søknadskategoriene: 

Kategoriene til Ungdom og Fritids Fond

Det meste er likt som før, bare bedre! Vi er glade for å kunne informere om at søknadsbeløpet klubbene kan søke om har økt i alle kategoriene. Samarbeid har er økt med 20.000 kr, de øvrige kategoriene har økt med 10.000 kr. *Dette gjelder kun for de som ikke allerede har sendt inn en søknad på «hovedkategori».  

I tillegg har vi en helt ny søknadskategori som våre medlemmer kan søke om i tillegg til våre øvrige kategorier. Dette er «Datakultur prosjekt» som er en spesialkategori vi kan dele ut denne høsten.  Her gir vi støtte til større satsinger og prosjekt som vil styrke klubbens arbeid med dataspill og datakultur. Dere kan søke om prosjekt opp til kr. 100.000. Dersom det søkes for mer midler enn vi kan dele ut vil vi prioritere de beste søknadene.  

Dette vil vi prioritere:  

  • Søknader som har fokus på inkludering og mangfold
  • Søknader som legger til rette for kjønnsmangfold (satsninger for å få med flere jenter osv.). 
  • Vi vektlegger at det er en god prosjektplan og ungdoms deltakelse i prosjektet. 
  • Det er en styrke om prosjektet har en langsiktig plan for å skape mer aktivitet over tid.

 

Vi gir støtte til utstyr man trenger for å gjennomføre prosjektet og vi kan innvilge midler til særskilte oppgraderinger av aktivitetsrom, f. eks midler til innkjøp av utstyr og materialer til gamingrom.  

Søkere kan regne med å få svar i november. Søknadene om «Datakultur prosjekt» behandles av gamingkonsulenten og et eget ungdomsutvalg etter søknadsfristen 01. oktober.  Dersom dere ønsker å vite mer om kriterier for «Datakultur prosjekt» kan lese mer om dette i våre retningslinjer her: Retningslinjer revidert Ungdom og Fritids Fond 2022 (PDF).