Nytt ressurssenter for e-sport og datakultur i Viken!

Rett før jul sto det nye regionale ressurssenteret for e-sport og datakultur klart i Sarpsborg. Én av Ungdom og Fritids medlemmer har vært med på å etablere ressurssenteret som vil fungere som en ny kulturbringende møteplass for barn og unge.

At barn og unge får oppleve en åpen møteplass som synliggjør ulike kulturuttrykk, som bidrar til økt kompetanseheving, og som gir ungdom trygge rammer for å utvikle egenaktivitet er i dag ingen selvfølge, selv om det burde vært det. Her har Ungdommens Kulturhus i Sarpsborg (UKH Sarpsborg) tatt saken i egne hender, og sørget for å skape et fritidstilbud som gir datainteressert ungdom en fysisk og inkluderende arena å møtes på.

UKH Sarpsborg har fått flere offentlige aktører med på laget, blant annet Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune, UKM Norge, og Kulturtanken.

Ikke bare vil det nye fritidstilbudet utgjøre en sunn motvekt til den kommersielle-delen av gaming-industrien, det nye regionale ressurssenteret for gaming og datakultur vil i tillegg gi barn og unge økte digitale ferdigheter og fungere som en arena for å motvirke ensomhet og utenforskap.

Les mer om det nye ressurssenteret for e-sport og datakultur her.

Gjennom Ungdom og Fritids egen satsing på datakultur, har vi samarbeidet tett med UKH Sarpsborg.  Samarbeidet har blant annet vært med på å skape prosjektet «Møteplass datakultur», som endte opp i en rapport som viser til hva ungdom ser på som gode møteplasser for gaming og datakultur.
Du kan lese mer om Møteplass datakultur her.

 

UKH Sarpsborgs digitale satsing:

Ungdommens kulturhus i Sarpsborg var tidlig (om ikke tidligst) ute med å tilby et svært godt og solid digitalt tilbud til sine ungdommer når landet ble stengt ned under koronapandemiens inntog i Norge 11. mars 2020. De skapte et veldrevet tilbud som var lett gjenkjennelig for ungdommene – og som bidro med både det sosiale, og med oppfølging fra voksne som ungdommene var vant med fra ordinært tilbud på UKH.  Gjennom dette ble også UKH et kompetansesenter for resten av landet på gode metoder for å sette opp lokale tilbud digitalt på plattformer som Discord.

– Vi har lært oss å jobbe på mange nye måter etter at samfunnet stengte ned. Blant annet med å satse på digitale produksjoner og streams, sier Ole Martin Pedersen Gjestad, som er ansvarlig for Ungdommens kulturhus i Sarpsborg.

Hvis du ønsker å lese mer om Ungdommens kulturhus i Sarpsborg, kan du gjøre det på vår ressursside.


Vi er imponert over arbeidet som er lagt inn for å skape felles og kunnskapsberikende arenaer for barn og unge, og gleder oss til å følge med på veien videre i årene som kommer. 

28.01.2021