Økt medlemskontingent

En styrking av demokratiet i organisasjonen med 11 nye fylkesledd, er grunnen til at Ungdom og Fritid nå øker medlemskontingenten.

Ungdom og Fritids Landsting (nå Landsmøte) vedtok i 2019 at vi skal opprette 11 nye fylkesledd. Dette gjør vi for å gi medlemmene våre enda større mulighet til å påvirke arbeidet som gjøres i Ungdom og Fritid.

For å gjennomføre dette har vi styrket sekretariatet med en fylkeskoordinator. Denne stillingen finansieres blant annet gjennom økt medlemskontingent. I tillegg viste Landstinget til en nødvendig indeksregulering fra siste fem årene.

Behov for redusert medlemskontingent?

Vi vet at det er store forskjeller i våre medlemsklubber. Alt fra store kulturhus for ungdom med 20 ansatte til små fritidsklubber med brøkstillinger. Derfor vil det være mulig å søke om redusert medlemskontingent.

Søknader om redusert medlemskontingent kan innvilges etter følgende kriterier:

  • Totalbudsjett uten husleie
  • Frie midler
  • Antall åpningstimer
  • Antall årsverk

Det er viktig at vi får nok informasjon til å gjøre et vedtak. Fortell oss derfor hvorfor dere bør få redusert medlemskontingent i 2020 og husk å søke før 1. mars.

22.01.2020