På besøk hos Barneombudet

Vi snakket sist uke med det nye Barneombudet om at regjeringen må sørge for tilstrekkelig lovmessig forankring, kompetanse og anerkjennelse av ungdomsarbeidet.

Dette fordi ungdomsarbeidet på åpne møteplasser bidrar til en styrket folkehelse i ungdomsbefolkningen. Men vi trenger også en satsing på åpne møteplasser for ungdom fordi vi mener det er offentlig ansvar å sørge for gode oppvekstvilkår for alle ungdommer.

Fritidsklubbene har alltid vært viktige arenaer for dialog og demokratilæring og -utvikling. De står i en særegen posisjon til å motvirke utenforskap og radikalisering ved være inkluderende fellesskap hvor det holdningsskapende arbeidet står høyt. Det er også en arena hvor man kan teste sine ideer, meninger og tanker i et trygt miljø og få veiledning. Vi håper at vi sammen med Barneombudet kan jobbe for å motvirke utenforskap og radikalisering.

Hvordan skal Regjeringen følge opp Fritidserklæringen?

Vi er opptatt av at Fritidserklæringen må følges opp med midler, tiltak og handling, slik at det ikke bare blir et symbolpolitisk dokument. Vi håper at Barneombudet vil jobbe opp mot de partene som har signert erklæringen. Vi må ansvarliggjøre politikere og interessenter for å få til dette.

24.09.2018