Ressurser ved stengte klubber

Alle landets fritidsklubber og ungdomshus har vært stengt i forbindelse med covid-19. Nå har nasjonale myndigheter bestemt at skole og endel fritidstilbud kan åpne.

Dette innebærer en helt ny arbeidshverdag for våre medlemmer og derfor har vi samlet noen ressurser som skal hjelpe dere med å utføre godt ungdomsarbeid i denne perioden.

Ungdom og Fritid jobber for tiden med en nasjonal veileder for forsvarlig gjenåpning av fritidsklubber og ungdomshus. Vi er i dialog med myndighetene og håper å ha denne ferdig i løpet av neste uke. Til denne er på plass anbefaler vi å gå i dialog med kommuneoverlege og sammen ta en vurdering på hvorvidt det er forsvarlig å åpne igjen og om det er mulig å gjennomføre de nødvendige smitteforebyggende tiltakene for at deres klubb skal være et trygt sted for ungdom og ansatte.

DIGITAL FRITIDSKLUBB OG ONLINE UNGDOMSARBEID

TIPS TIL AKTIVITET NÅR KLUBBEN ER STENGT

OPPSØKENDE ARBEID

HVORDAN JOBBE MED UNGDOMSMEDVIRKNING DIGITALT

VIDEOFORELESNINGER, DIGITALE KURS OG TUTORIALS

RETTIGHETER FOR DEG SOM ARBEIDSTAKER

BRUK TIDEN PÅ FAGLIG PÅFYLL

DIGITALT ORGANISASJONSARBEID

02.04.2020