OPPSØKENDE ARBEID

I en tid hvor isolasjon og ensomhet gjør seg gjeldende, kan jobben ungdomsarbeiderne gjør være avgjørende for den psykiske og fysiske helsen til landets ungdommer. Flere ungdomsarbeidere driver nå oppsøkende ungdomsarbeid på fotballbaner, parker og andre uformelle møteplasser.

Dagravner og snakketelefonen

Eksempel fra fritidsklubbene i Lindesnes kommune på hvordan man kan være tilgjengelig gjennom telefon, samt oppsøke ungdom ute.
Les mer

Fredagsklubben – oppsøkende ungdomsarbeid på trygg avstand

Ungdom og Fritids sitt webinar om oppsøkende ungdomsarbeid når klubben er stengt.
Se webinar