Søk Frifondmidler til sommerens og høstens aktiviteter!

Søk Frifondmidler til sommerens -og høstens aktiviteter!

Ungdom og Fritid deler ut millioner til ungdomsaktivitet over hele landet gjennom Ungdom og Fritids Frifond. Alle våre medlemmer kan søke om støtte og midlene skal bidra til å skape mer lokal aktivitet. Det er viktig at dere benytter dere av muligheten til å søke om støtte, og at dere bruker tiden nå til å planlegge sommerens og høstens aktiviteter.

Nå titter sola frem og vi går mot sommerferie. Vi minner om at dere kan søke om støtte til sommeraktiviteter og få svar før sommerferien. Søknader om workshops, utstyr og aktivitet behandles fortløpende, mens søknader om prosjekt og samarbeid behandles av fordelingsutvalget i andre halvdel av juni. Det er bare å ta kontakt med oss dersom dere jobber med en søknad som dere trenger svar på før sommeren, så vil vi forsøke å prioritere disse.

Gjennom Ungdom og Fritids Frifond kan dere få støtte til gode og inkluderende sommeraktiviteter. Dette er med å gi flere barn og unge gode opplevelser og noe hyggelig å snakke om etter ferien. Våre klubber svært gode på å tilby dette, flere klubber har som tradisjon å arrangere ulike ferietilbud og aktiviteter for ungdom om sommeren.

Husk! Jo tidligere dere sender inn søknad, jo tidligere kan dere iverksette planene. Høsten er som regel veldig hektisk, da sender svært mange av våre medlemsklubber inn søknader.

 

Hvordan søke – ABC

A: Dette gir vi støtte til

Støtten skal bidra til å skape mer aktivitet og være åpent for alle som ønsker å delta. Aktiviteten skal skje i nærmiljøet, og komme flest mulig til gode. Det er ungdommene som bestemmer hva klubben skal søke penger til og klubbleder som veileder ungdommene i prosessen.  Dere kan søke om støtte til prosjekt, workshops, utstyr og ulike aktiviteter og arrangement i regi av klubben. Vi støtter også samarbeidsprosjekt mellom flere klubber. 

B: Slik søker dere:

For å søke må klubben gå inn på «Min side» via våre nettsider og sende søknaden digitalt. Husk å kontrollere deres kontaktinfo før dere søker. Vi anbefaler dere å lese retningslinjene nøye før dere starter planleggingen. Les mer her: https://www.ungdomogfritid.no/frifond/.

C: Søknadsperiode:

Dere kan søke fra 1. mars og frem til 1. oktober. Husk at det er lengere behandlingstid på søknader om prosjekt og samarbeid, så det lønner seg å søke tidlig

 

Noen eksempler på hva våre medlemmer har søkt om tidligere:

Fiks Ferrige ferie: Dette er Stavanger kommune sitt ferietilbud for barn. Ferieklubben for barn er en uke med fine og morsomme ferieaktiviteter (mandag-fredag). Ferieklubben har lokale stasjoner i bydelshusene. Tilbudet er laget for barn i alderen 6-13 år. Her har de f.eks. hatt en tradisjonell ferieklubb som drar på daglige aktiviteter rundt omkring i regionen, sommerskole i Lundsvågen, friluftskolen til Stavanger Turistforening og kunstcamp med kultur-og musikkskolen. Les mer her: https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/fiks-ferigge-ferie/

Ungdomsløyper i sommerferien:

HallUng i Ål kommune har funnet en ny måte å nå ungdommene på; ungdomsløyer i nærmiljøet. Gjennom midler fra Ungdom og Fritid har de kjøpt inn digitalt utstyr og tatt i bruk appen “Actionbound”. Med den setter de opp løyper for ungdommene, som de kan følge med spørsmål og gåter underveis. Det er opprettet en arrangørgruppe med ungdommer som er med og lager løypene. Dette er en en høyst aktuell løsning for å kunne tilby ungdommen aktiviteter fremover – og samtidig gjøre fysisk aktivitet mer spennende. Her har dere tips til flere apper som kan gjøre det mer gøy å gjøre aktiviteter utendørs: https://www.barnevakten.no/ute-apper-for-barna/

08.06.2022